VÅRA TJÄNSTER

TURNKEY

Vi erbjuder en komplett kedja av professionella byggtjänster.

MER

KONCEPTUTVECKLING

Vi kan processen att utveckla din idé till en färdig produkt.

MER

RITNINGAR

Vi erbjuder CAD i 2D och 3D så du ser hur butiken kommer bli.

MER

PRODUKTION

Vår långa erfarenhet av produktion gör att vi kan leverera.

MER

LOGISTIK

Vi har ett eget lager och mycket kostnadseffektiva transporter.

MER

INSTALLATION

Vi installerar gärna, vissa produkter måste monteras av oss.

MER

LAGERHOTELL

Vi erbjuder lagerhållning till er som företag.

MER

PROJEKTLEDNING

Vi är vana vid att leda hela processer eller isolerade delar.

MER

BYGG

Vi har verktyg, nätverk och kompetens att leda en byggplats.

MER

LJUSPLANERING

En ljussättningsplan är ofta lika viktig som inredningen.

MER

WEBBSHOP

Vårt ordersystem ger dig översikt och lagersaldon i realtid.

MER

INTEGRERING PIPE WORK PLACE

Med ett ledande webbaserat verktyg får projektet struktur.

MER

TURNKEY

Vi hjälper dig att göra dina idéer lönsamma

Turnkey är ett relativt begrepp, för oss på NSC betyder det att vi kan erbjuda en komplett kedja av tjänster. Men vill du hellre välja ut vissa delar så går det lika bra. Det är viktigt för oss att du som kund förstår att vi kan hjälpa till med allt beträffande butiksverksamhet. Faktum är att vi till och med har rätt kunskap och kontakter för att stötta dig i utvecklandet av avancerade och komplexa tjänster som expansionsstrategier, butikskedjeplanering och kontraktsförhandlingar.

Framförallt innebär våra Turnkey-tjänster att vi är en stabil partner i samband med vadsomhelst inom butiksdesign bland annat ritningar, projektledning, inredningsproduktion, leveranser och lagerhållning. Vi har ett stort nätverk av olika byggentreprenörer och vi är fast förvissade om att vi alltid kan hitta rätt pris- och kvalitetsnivå åt dig.

PLATSBESÖK & SITESURVEY

 • Fotografering och ev kontrollmätning
 • Fastställande av lokalens byggtekniska förutsättningar
 • Bedömning av lokalens tekniska installationer
 • Genomgång av golv, tak och belysning
 • Fasader, entréer och dörrar
 • Introduktion fastighetsägare, arkitekt, butiksägare samt relevanta etableringsfunktioner

PLANERING

 • Konceptplanering
 • Fasadkoncept
 • Kundvarvsplanering och varuplacering (Space)
 • Tak och belysningsförutsättningar
 • Golvritningar
 • Teknisk planering
 • Tidsplaner
 • Grov budget

RITNINGSUNDERLAG

 • Ytplan
 • Layout
 • Fasadritning
 • Skyltprogram
 • Layout/Inredningsritningar
 • Varuplacering, stratogram och bestyckning
 • Personal och lagerritningar

TID & BUDGET

 • Genomgång och anbudsförfarande leverantörer och entreprenörer
 • Tidsplan
 • Budget & P&L
 • Sammanställning offerter
 • Avtal och order

GENOMFÖRANDE

 • Uppstartsmöte
 • Löpande avstämningsmöten
 • Genomgång och besiktning

UPPFÖLJNING

 • Sammanställning besiktningsprotokoll
 • Genomgång installationer och inredning
 • Uppföljning Budget
 • Överlämning

Konceptutveckling

Vi hjälper dig att utveckla din idé till ett hållbart koncept

Turnkey är ett relativt begrepp. För oss betyder det att vi kan erbjuda en komplett kedja av tjänster eller så väljer du själv vilka delar du behöver.

Det är viktigt för oss att du som kund förstår att vi kan hjälpa till med allt som har att göra med en butik. Men framförallt betyder det en stabil partner i samband med allt relaterat med butiksdesign, ritningar, projektledning, inredningsproduktion, leveranser och lagerhållning.

Vi har ett stort nätverk av olika byggentreprenörer och vi vet att vi alltid kan hitta rätt pris-/kvalitetsnivå för dig.

Ibland utgår våra ingenjörer från ett önskemål från kunden. Andra gånger kanske kunden redan har en skiss eller en ritning över vad de tänkt sig. I båda fallen tar vår personal över, adderar, kompletterar och iordningställer idén och återkommer med en färdig ritning.

På det här sättet får du som kund en tydlig överblick av hur en idé kommer att se ut i butiken. Längs vår gemensamma resa har vi regelbundna avstämningar för att säkerställa att vi är på rätt spår.

Exempel på hur vi arbetar

Utifrån ett skissunderlag eller en designfil kan vi ta fram en enkel rendering. Vi kan även ta fram fördjupade underlag, som en konstruktör kan använda för att snabbt skapa en konstruktions ritning

Vi producerar kompletta ritningspaket bestående utav

tjanst-konceptutveckling-1-blackwhite

Steg 1
SKISS

tjanst-konceptutveckling-2

Steg 2
DESIGNUNDERLAG

tjanst-konceptutveckling-3

Steg 3
KONSTRUKTIONSRITNING

Steg 4
RENDERING

tjanst-konceptutveckling-5

Steg 5
MONTERINGSANVISNING

IMG_5544-682x1024

Steg 6
SLUTRESULTAT

Ritningar

Vi hjälper dig att realisera dina idéer och önskemål

Ibland utgår våra ingenjörer från ett önskemål från kunden. Andra gånger kanske kunden redan har en skiss eller en ritning över vad de tänkt sig. I båda fallen tar vår personal över, adderar, kompletterar och iordningställer idén och återkommer med en färdig ritning.

På det här sättet får du som kund en tydlig överblick av hur en idé kommer att se ut i butiken. Längs vår gemensamma resa har vi regelbundna avstämningar för att säkerställa att vi är på rätt spår.

Ibland utgår våra ingenjörer från ett önskemål från kunden. Andra gånger kanske kunden redan har en skiss eller en ritning över vad de tänkt sig. I båda fallen tar vår personal över, adderar, kompletterar och iordningställer idén och återkommer med en färdig ritning.

På det här sättet får du som kund en tydlig överblick av hur en idé kommer att se ut i butiken. Längs vår gemensamma resa har vi regelbundna avstämningar för att säkerställa att vi är på rätt spår.

Produktion

Vi hjälper dig att bli klar på utsatt tid till överenskommet pris

NSC har lång erfarenhet av skräddarsydda produktioner baserade på kundens behov. Vår erfarenhet av att veta var man bäst förlägger produktionen av en viss komponent förbättrar priset, kvaliteten och tidseffektiviteten.

Dessutom har vi vårt egna standardsystem som består av flera baskomponenter som kan användas i flera moduler.

Resultatet blir att vi kan producera objekt, som kan anpassas för att passa kundens specifika färgkrav, och hålla dem i lager.

På detta sätt blir det möjligt för oss att erbjuda produkter till låga kostnader och tillhandahålla korta ledtider. Med denna strategi kan kunden alltid vara säker på att vi levererar i tid.

Logistik

Vi har ett eget lager och kostnadseffektiva transporter

Vi arbetar ständigt med att förbättra kostnadseffektiviteten i transporterna eftersom detta är en större kostnad än vad många tror. Att hålla ett eget lager säkerställer att vi har full kontroll över vad som lämnar våra dörrar. Om någonting, trots alla våra kontrollpunkter, inte håller standarden vet vi att vi gjort ett misstag i vår ände som vi snabbt kan åtgärda. Om vi inte levererar själva har vi alltid tillgång till lastbilschaufförens direktnummer så att vi noggrant kan följa upp brådskande ordrar. Detta är en självklar standardprocedur för oss.

Installation

Vi hjälper dig med installation och montering

En del av våra produkter är designade för att monteras av din egen personal andra kräver större kompetens. Därför ställer vi gärna upp och hjälper till med installationen när det behövs.

Våra medarbetare besöker sedan din butik för att säkerställa att allt har monterats smidigt och korrekt.

Lagerhotell

Vi lagerhåller dina produkter så du kan fokusar på din kärnverksamhet

Vi erbjuder lagerhållning till er som företag. Vi kan hantera stora och små kvantiteter under önskad tidsintervall. Om ni väljer tjänsten webbshop speciellt så får ni en digital översikt av era artiklars aktuella saldo och priser.

Övriga tjänster förutom att lagerhålla era varor är:

 • Plock och Pack
 • In- och Utleverans
 • Returhantering
 • Reklamationshantering
 • Transportbokning
 • Sökning av gods
 • Inventering
 • Webbshop

Projektledning

Vi hjälper dig att arbetsleda hela byggprocessen eller enskilda delar

Vi är vana vid att leda antingen hela butiksprocessen eller vissa isolerade delar av den. Om du ber oss att producera, leverera och installera fast inredning så gör vi det mer än gärna. Om du behöver hjälp att hantera entreprenörer och byggprocesser, med allt vad det innebär, är vi det perfekta valet. Om du behöver administrativ hjälp kan vi assistera i P&L-processen (inte bara beträffande interiör- och byggbudget) om vi får tillräckliga data (försäljning, GM, personalkostnader, OPEX etc).

Bygg

Vi har verktyg, nätverk och kompetens att leda en byggarbetsplats

Vi erbjuder planering, koordinering och genomförande av allt från ritningar, budget, myndighetskontakter, upphandlingar och dokumentation. Detta betyder att om du vill ha och behöver vår hjälp – så har vi verktygen, nätverken och kompetensen att leda fullskaliga byggarbetsplatser.

Ljusplanering

Vi hjälper dig att ljussätta din inredning säljande och slagkraftigt

Ljussättning är ofta precis lika viktigt som själva inredningen. Placering av ljus avgörs av vilka typer av varor som ska exponeras samt var i butiken hyllan eller stället ska placeras. Vår inredning levereras med en ljussättningsplan (om den efterfrågan) som optimeras för den aktuella butiksmiljön. Vår personal gör ibland ändringar vid installationen för att anpassa lösningen utefter butikens särskilda förhållanden. Vi kan utgå från CAD-ritningar när vi skapar ljussättningsplanen och kan redan på planeringsstadiet beräkna ljusintensitet samt energiåtgång.

Webbshop

Vi håller ordning på projekten med ett modernt ordersystem

Vårt ordersystem är direkt länkat mot vårt affärssystem och klarar av att hantera blockorder samt stafflade priser.

Detta innebär att du som kund alltid får en total översikt av vad en enskild artikel skall kosta knutet till den volym ni avser beställa, det ger även en översikt av lagersaldona i realtid.

Har ni en blockorder är det blockorder priset som kommuniceras och ni ser som alltid aktuella lagersaldon på specifika artiklar. Kedjestyrda bolag kan välja om man vill ha ett gemensam inloggning eller en för olika användare, vissa användare kanske bara skall kunna lägga upp orderförslag och en annan funktion godkänner.

Kedjor med handlar organisationer kräver en beställare per butik med olika fakturaadresser.

INTEGRERING PIPE WORK PLACE

Vi hjälper dig att göra dina idéer lönsamma

Pipe workplace är ett branschledande Webbaserat verktyg som används för att hantera och strukturera all relaterad information gällande projekt och butiker.

Genom oss kan du koppla Pipe workplace så att alla order och fakturaunderlag samlas under respektive projekt/butik för en enkel översikt.

Dashboard med information beroende på funktion och behörighet. Butiker sorterbart på kedja, land och regionsnivå med all önskvärd relaterad information

 • Projekt
 • Investeringsbudget & P&L
 • Sitesurvey
 • Areaplanner
 • Deliverables
 • Facility management
 • Files and documents
 • Budget
 • FM
 • Rapporter

Sammanfattning

Vi hoppas att det framgår tydligt, som vi skrivit på annan plats på sajten, att vi har ett genuint, på gränsen till nördigt, intresse och engagemang för design och produktion av butiksinredning. Det är av största vikt för oss att våra kunder alltid får den kvalitet de förväntar sig, till ett bra pris, levererat på utsatt tid. Varje gång.

Tveka inte att kontakta oss med vilken förfrågan du än kan tänkas ha. Vare sig det är en snabbjustering av ditt butiksljus eller ett mer omfattande produktions- och logistikprojekt. Inget jobb är för stort eller för litet. Vi står alltid redo att träffa nya samarbetspartners för såväl långa som korta affärsrelationer.

Ring 031-745 00 22 för att boka ett möte. Vi ser fram emot att träffa dig!

Bli inte förvånad om vi ringer för att säkerställa
att allt fungerar som det ska eller för att
föreslå ett möte på plats – det är så vi kan lära
oss mer, utvecklas och bli ännu bättre.

Johan Wohrne – CCO

VÅR INREDNING

SPÅRPANEL

Denna produkt från Nordic Shop
Concept lanseras hösten 2017.

EXPONERINGS­LÖSNINGAR

Denna produkt från Nordic Shop
Concept lanseras hösten 2017.

PELARLÖSNINGAR

Denna produkt från Nordic Shop
Concept lanseras hösten 2017.

KRONOS

Denna produkt från Nordic Shop
Concept lanseras hösten 2017.

ATLAS

Denna produkt från Nordic Shop
Concept lanseras hösten 2017.

SAKER VI GJORT

NYHETER